m1gin 50

#ftpserver #ubuntu #sshfs

To install ftpserver on ubuntu: 

apt-get install vsftpd

FTP kullanıcısı ekleme:

  • adduser -c 'FTP USER user1' -m user1
  • passwd user1

Yazma izni için:

sudo nano /etc/vsftpd.conf

#uncomment this line

write_enable=YES 

--------

Install IIS FTP on Windows:

http://www.iis.net/learn/publish/using-the-ftp-service/configure-ftp-with-iis-manager-authentication-in-iis-7
SSH üzerinden SFTP (2015-08)

/etc/ssh/sshd_config dosyasının sonuna şu satırlar eklenir:

--------------

#Match group sftp

Match User m3

ChrootDirectory /srv/sftp

AllowTCPForwarding no

X11Forwarding no

ForceCommand internal-sftp

MaxAuthTries 2

-----------

Ardından service yeniden başlatıldığında, ilgili kullanıcı /srv/sftp klasörü dışına çıkamaz hale gelir.


Dikkat edilmesi gereken bir nokta, /srv/sftp klasörünün sahibi root olmalıdır. 

  • root@mb:/srv/sftp# ls -lsa /srv
    4 drwsr-sr-x 4 root root 4096 Aug 23 17:33 sftpİlginç bir durum olarak /srv/sftp klasörü için gruba yahut diğer kullanıcılara yazma izni verildiğinde dosyalar listelenemedi. Kullanıcıya yazma hakkı tanıma çözümü olarak aşağıdaki komutlar çalıştırıldığında, m3 kullanıcısı, m3 klasöründe değişiklik yapabilmektedir.

  • sudo mkdir /srv/sftp/m3
  • sudo chown m3:m3 /srv/sftp/m3

http://mindref.blogspot.com.tr/2011/09/chroot-sftp.html


SSHFS - Mount from over SSH 

  • sshfs  user@192.168.1.36:/home/ ~/mnt -p 22
Add to: