ibrahim 25

print: yazduırma

# yorum :yorum satırı

type(4+4): sayının hangi türde olduğunu anlarız iki sayı türü vrdır int fuloat

isim = değişken :değişken tanımlamai


değişken tanımlama kuralları:

  1. türkçe karakter kulanılmaz
  2. ismin başına rakam atanmaz
  3. aynı isimde iki değişken atanmaz
  4. büyük küçük harfe duyarlıdır
  5. isimler arasında boşluk olamaz


değişken örnekleri..

  • x = 5 #int
  • y=2.5 #float
  • isim=("ibrahim") #string
  • sinav=False #bool

input ( ...) kulanıcıdan değer alma

\n :alt satıra geçme

len :karakter sayısını belirler

print("my name is {} my surname is {} ". format (name ,surname) )

python strink metotları

message =message. upper() # büyük harfle yazar

HELLO .MY NAME IS IBRAHIM


message =message.lower() #bütün harfleri küçük yapar

hello .my name is i̇brahim

message= message.title () #bütün harflerin başını küçük yapar

Hello .My Name Is İbrahim

Add to: