ibrahim 22

ls : aktif dizindeki dosya ve klasötleri listeler.

mkdir python : yeni dosya oluşturma

clear :ekran temizleme

cd dizin: aktif dizini değiştirir

python --versiyon : pythonunun kaç sürüm olduğunu belburadan da devam edilebilir...


Add to: